הנצחה

הכרמל האי נראה                         השיר מובא כאן באישור הוצאת הקיבוץ המאוחד, בעלת זכויות היוצרים על שירתה של זלדה