יעקב ואוה

יעקב ואווה בבית קשת 001

 

אחי הבכור יעקב – אמיתי בן-צור

אמא – נגה

אבא – נגה

תפילת אשכבה לסבי יעקב – ירדן בן-צור

שנה למות סבא יעקב – ירדן בן-צור

סבתא חווה – ירדן