אליעזר

על הטרקטור

 

אחי אליעזר – אמיתי

אפשרת לי להתקרב ולגעת – נעמי

כמה תחסר – הנכדים

היתה לי הזכות – עמוס רביב

שנה למות סבא אליעזר – עמר שביט