הספד לסבא ארנסט

 

22.2.1973

לפני שלושה חודשים חגגנו כאן, בכברי את חתונת הזהב של הוריסבא ארנסט - תמונה קטנהנו.

היה זה ציון ליובל שנים של משפחה ציונית.

היום אנו מובילים את אבא לקבורות, איש ציוני ליברלי, אשר שאף וגם הצליח לחיות לפי הערכים אשר כבד. – עלה ארצה בשנת 1924 ובשנים הראשונות היה פעיל בגאולת אדמות מפרץ חיפה. לאחר שהקרקעות עברו לידי הקרן-הקיימת עבר לחיים פרטיים.

השקפתו היתה שבנין הארץ יבוא ע”י פעילות של כל יחיד בתחומו. הוא יחד עם אמא, תרמו בשטחי פעולתם.

מראשוני העליה הציונית מגרמניה, מראשוני המתישבים בהר הכרמל, מחלוצי ענף הביטוח בארץ. ויחד עם אמא, מקימים מלון יהודי ראשון על הכרמל.

תמיד נאמן להשקפתו ולדרכו העצמאית.

גם את הליכת בניו לקבוץ ראה באור חיובי, כי תמיד העריך אנשים החיים לפי עקרונות וערכים.

הוא שלל פשרות עם ערכים ובז לאלה הצוברים כח ושלטון באמצעות עקרונותיהם.

הוא הוקיר אנשים החיים לפי אמונתם, אבל שלל בתוקף את זכותו של האחד לכפות את אמונתו על משנהו.

לא היה סוציאליסט, אבל מאתנו דרש לחיות ולפעול לפי דרכנו.

הוא העסיק אנשים במחיצתו והמשיך להיות נאמן ומסור אליהם גם לאחר שהפסיק את עבודתו.

בשנים האחרונות עמדה בראש דאגותיו המשפחה, ה”שבט” בלשונו, אשר הלכה והסתעפה, והוא יחד עם אמא דאגו לכנס אותנו מדי פעם על מנת לשמור על זיקתנו ההדדית.

אנחנו מקווים, אבא, שנדע להעביר את הערכים שלך לילדנו.

 

                                                                                   דברים ליד הקבר מפי אמיתי.

.