זכרונות מאת ז’ק – ממשמר-הנגב

לזכר ארנסט וולשטיין מאת ז'ק ממשמר הנגב 001