מאזן כספי – בחן – 1950
בחן מאזן כספי 1950 001
בחן מאזן כספי 002
בחן מאזן כספי 001