מתוך העתון הרשמי של ממשלת פלשתינה (א”י) – הודעה על רישום חברת בחן

הרישום נעשה ב-23 ביוני 1944;  העתון התפרסם ב-21 בספטמבר 1944

מתוך עיתון פלשתינה - בחן