כתבה בעתון על משפחת מאייר, ברלין 1928

כתבה בעתון על משפחת מאייר, ברלין 11928