החוברת המקורית שקיבלו הנכדים.

כדי לדפדף בין הדפים יש ללחוץ על המספרים שבתחתית הדף, או ללחוץ על החיצים שבצידי הדף. ימינה לדף הבא, שמאלה לדף הקודם.

836true numbers under 1033false true 800http://wollstein.info/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/lwhite-facebook
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide8
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide9
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide10
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide11
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide12
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide13
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide14
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide15
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide16
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide17
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide18
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19